StartUpWoman

Obserwacje z życia: spójność EB, wizerunek marki w zachowaniu ją reprezentujących

do czego ten cały HR jest potrzebny?

Wyzwania dla działów HR

Zaangażowanie (engagement & commitment)

Budowanie zaangażowanych zespołów

Praca zespołowa – studium przypadku