Relacje zespołowe i zaufanie

HR Directors Summit 2014 – Konferencja dla Dyrektorów HR