Spadające gwiazdy, czyli rój perseidów. Dla takich obrazów warto czekać.