Jak tworzyć współodpowiedzialność (accountability) oraz autentyczne zaangażowanie pracowników za kluczowe rezultaty biznesowe?

Tworzenie wyższych poziomów pozytywnej odpowiedzialności w biznesie jest zagadnieniem należącym do codziennego porządku każdej firmy. Większość liderów dostrzega powiązania pomiędzy osiąganymi rezultatami, a poziomem odpowiedzialności osobistej, który istnieje w ich organizacjach. Największym wyzwaniem dla organizacji staje się tworzenie i utrwalanie kultury, która eliminuje tzw. „blame game”, gwarantuje osiągnięcie pożądanych wyników, zwiększa transparentność, wspomaga pracę zespołową i wzajemne zaufanie, poprawia komunikację, tworzy środowisko pracy dla ludzi utalentowanych, ale przede wszystkim metodycznie wiąże każdego pracownika z kluczowymi rezultatami firmy. O tym jak tworzyć kulturę współodpowiedzialności, rozwijać ją i podtrzymywać podzieliłam się z uczestnikami Konferencji podczas panelu ekspertów.

Program konferencji

Share this article

Treści prezentowane na niniejszych stronach mają charakter prywatny. Wpisy na blogu oraz treści stron, jak i każdy z elementów strony podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.