Autorska metoda mentoringu kariery, Start W Przyszłość (StartUpYourFuture),  jest kierowana do osób odczuwających potrzebę zweryfikowania sytuacji zawodowej w obliczu wyzwań współczesnego rynku pracy. W ramach  otwartych treningów mentalnych, zwanych Dni Startu w Przyszłość / StartUpYourFuture Days / osoby zainteresowane usystematyzowaniem procesu zarządzania karierą zawodową mogą pracować w grupach do 12 osób nad zweryfikowaniem i opracowaniem planu zawodowej przyszłości. Możliwa jest także indywidualna sesja mentoringu 1:1 organizowana w biurze lub poprzez skype.

Dni Startu W Przyszłość

Indywidualne sesje warsztatowe

Trening mentalny Start W Przyszłość / Start Up Your Future

O Programie

Autorska metoda mentoringu kariery. Wykorzystuję w niej sprawdzone i uznane techniki dotyczące tworzenia rozwiązań i modeli biznesowych, m.in. design thinking. Czerpię z praktycznej wiedzy zdobytej podczas mojego doświadczenia zawodowego, jak również z elementów zarządzania i wyników badań naukowych, które zgłębiam na bieżąco jako doktorantka nauk o zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego. Start W Przyszłość jako narzędzie mentoringu kariery korzysta także z kombinacji elementów z dziedziny sztuki, sportu, a także mody.

Komu dedykowany jest Program?

Co uczestnik uzyska dzięki udziałowi w Programie?

Filary Programu

StartUpYorFuture Toolkit®

Narzędzia Zarządzania Karierą Twój biznes, Twój pomysł na siebie, Twoja kariera.

StartUpYourFuture Mindfulness®

Zarządzanie Energią Mindfulness to w tłumaczeniu uważność. Troska o racjonalne i rozsądne korzystania z zasobów energetycznych ciała, umysłu i duszy. Wykorzystanie technik medytacyjnych, a także sportów do budowania swojej energii i poczucia posiadania zasobów.

StartUpYourFuture Leadership®

Twój Osobisty Styl Przywódczy

StartUpYourFuture Brand®

Twoja Marka Osobista i Jej Budowa bądź Przebudowa

StartUpYourFuture Motivation®

Twoja Motywacja, by ruszyć z miejsca Warsztat Budowanie Zasobów.