„The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn”
Alvin Toffler

Mój blog dedykowany jest wspólnemu procesowi uczenia siebie i innych, oduczania siebie i innych oraz ponownej nauki.
Zachęcam do wymiany myśli i poglądów wszystkich, którzy myślą i działają podobnie. Świadomość znaczenia tych słów i chęć poddania się weryfikacji słuszności tego stwierdzenia otwiera świat i nasz światopogląd.

Zrzut ekranu 2016-03-16 22.26.08

Share this article

Treści prezentowane na niniejszych stronach mają charakter prywatny. Wpisy na blogu oraz treści stron, jak i każdy z elementów strony podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.