Wykonuję zawód, który jest moją pasją.

Jestem doświadczoną menadżerką z ponad 15letnią praktyką zawodową, którą zdobywałam w międzynarodowych korporacjach oraz firmach polskich.

Jestem autorką programu mentoringowego StartUpYourFuture, Start W Przyszłość, który jest programem adaptacyjnym w obliczu zmieniającego się otoczenia biznesowego, społecznego, kulturowego. Na bazie moich doświadczeń oraz obserwacji, wywiadów z innymi kobietami napisałam książke, która jest pomyślana jako poradnik mentoringu kariery, Alchemia Kariery Kobiety. Daj sobie drugą szansę!

Mam misję, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Odkrywać i pomagać innym odkrywać swoje unikalne talenty, aby zmienić świat, tak, aby czuć pasję pracy i chęć życia. Dlatego też wspieram wiedzą i doświadczeniem firmy, które stoją przed wyzwaniami otoczenia biznesowego i rynku pracy. Wyzwania te mają istotny wpływ na model zarządzania oraz strukturę organizacyjną firmy, a tym samym wpływają na ludzi tworzących tę firmę.

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam od wczesnych lat tworzenia się w Polsce nowej rzeczywistości gospodarczej po 1989r. Od tego czasu jestem uczestniczką życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego kraju, jak i regionu. Zdobywałam doświadczenie mieszkając w trzech krajach europejskich, współpracując z 12 krajami naszego regionu. W trakcie rozwoju zawodowego i osobistego pracowałam dla firm z sektora finansowego, branży farmaceutycznej i meblarstwie na stanowiskach menedżerskich i samodzielnych. Pracuję w firmie konsultingowej, która jest liderem w swojej dziedzinie. Jako pracownik i menedżer przechodziłam przez procesy zmian, fuzje, przejęcia, reorganizacje struktur wewnętrznych, tworzenie struktur macierzowych, zmiany obszaru kompetencji i decyzyjności. Wszystko to wpływa na tworzenie się kultury organizacyjnej otoczenia, w jakim pracujemy i działamy.

Interesują mnie zagadnienia związane z trendami w zarządzaniu, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie wiedzą oraz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi w procesach zarządzania zespołami, jak także wielokulturowość oraz psychologia przywództwa.

Co robię?

Doradzam w obszarze strategicznego i operacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Obserwuję trendy światowe w biznesie oraz monitoruję z pasją badania naukowe. Wszystko to staram się przekładać na efektywność organizacji i usprawnianie procesów, rozwijanie kompetencji zespołów.
Celem mojej pracy, a więc pasji, jest dodawanie wartości do świata, w którym żyjemy i profesjonalnie działamy.
Zajmuje mnie pasja tworzenia rzeczy użytecznych i potrzebnych, które można natychmiast wykorzystać do poprawy swojej działalności i życia, czyli marki własnej oraz marki pracodawcy.
Tworzenie kultury organizacyjnej jest głównym obszarem zarządzania zasobami ludzkimi.
Odzwierciedla się to oraz przekłada na tworzenie marki pracodawcy oraz marki własnej menadżera/pracownika. To obszary moich obserwacji i działania.
Przygotowuję i prowadzę warsztaty oraz seminaria, w których łączę wiedzę teoretyczną z praktycznymi wskazówkami opartymi o najlepsze praktyki rynkowe na świecie.
Specjalizuję się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu talentami, coachingu kariery, zarządzaniu poprzez cele, audycie funkcji HR w organizacji oraz usprawnianiu procesów.
Doradzam właścicielom małych i średnich firm, szefom personalnym, kadrowcom, którzy odczuwają potrzebę wprowadzenia lub weryfikacji istniejących struktur i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.
Jako praktyk potrafię wskazać, co w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi determinuje skuteczność działań rozwojowych firmy, aby tworzyć angażującą atmosferę pracy i klimat sprzyjający osiąganiu celów biznesowych.
Znam specyfikę rynku pracy w Polsce i obszarze Europy Środkowo-Wschodniej oraz jego realia i praktyki.
Wskazuję rozwiązania, jakie z sukcesem udało się wdrożyć w organizacjach, które wpływają na podniesienie efektywności i optymalizację usług świadczonych przez funkcję zarządzania w obszarze zasobów ludzkich.
Współpracuję z ekspertami / coachami w dziedzinie zarządzania oraz dostawcami wyspecjalizowanych usług w obszarze rekrutacji, szkoleń, rozwoju zawodowego, etc.