Uczestniczyłam w projektach niżej wymienionych dla firm w branżach: bankowość, usługi finansowe, FCMG, farmacja, produkcja, energetyka oraz dla firm działających w sektorze usług B2B, B2C.
 • Process Improvement Project: reorganizacja funkcji wsparcia, centralizacja funkcji księgowych i finansowych, tworzenie centrów gotówkowych
 • przygotowanie oceny potencjału zawodowego pracowników objętych restrukturyzacją
 • przygotowanie i prowadzenie programu outplacementowego
 • fuzja w instytucjach finansowych - procesy zarządzania zmianą w banku oraz w spółkach zależnych (leasing, call center)
 • likwidacja zakładów produkcyjnych i proces restrukturyzacji zatrudnienia
 • tworzenie spółek pracowniczych i wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • tworzenie rady pracowniczej
 • relacje pracownicze i współpraca z przedstawicielami pracowników, organizacjami związkowymi
 • restrukturyzacja sieci sprzedaży detalicznej w branży ubezpieczeniowej
 • wprowadzenie polityki personalnej oraz wewnętrznych regulacji i procedur w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w firmie właścicielskiej
 • projekt aktywizacji bezrobotnych - uwolnienie rynku doradztwa zawodowego poprzez zlecanie zewnętrznym operatorom usług aktywizacji bezrobotnych