Wśród znanych i uznanych marek globalnych dostawców produktów oraz usług wiele wskazuje na to, iż rok 2014 będzie rokiem wielu reorganizacji, w wyniku których spodziewana jest redukcja miejsc pracy.  Likwidacja miejsc pracy na trwale zatem wpisuje się w jeden ze sposobów na zmianę. Istotne jest zatem, aby się przygotować odpowiednio na to, iż nasze miejsce pracy – tak bardzo wygodne dziś, jutro może okazać się już przestarzałym. Dlatego też świadomość tego, iż jedynie zmiana jest stała, pozwoli przygotować się na nieznaną przyszłość. Każdy koniec jest początkiem.

Barcleys, 19 tysięcy miejsc pracy w ciągu trzech lat, Microsoft, 18 tysięcy miejsc pracy w ciągu roku (ok. 14% ogółu zatrudnionych), około 12,5 tysiąca redukcji spodziewana jest w wyniku przejęcia Nokia, Hewlett-Packard (HP), jeden z gigantów technologicznych, 34 tysiące, Cisco Systems, 6 tysięcy, co tanowi 8% ogółu zatrudnionych, JP Morgan Chase,  8 tysięcy redukcji, przy jednoczesnym tworzeniu 3 tysięcy miejsc pracy, netto 5 tysięcy, Intel, 5,3 tysięcy w ciągu roku, co stanowi 5% ogółu zatrudnionych, Sony, 5 tysięcy, macy’s, 2,5 tysiąca oraz likwidacja 5 centrów handlowych.