O startupach i budowaniu zespołu

StartUpWoman

Obserwacje z życia: spójność EB, wizerunek marki w zachowaniu ją reprezentujących

do czego ten cały HR jest potrzebny?

Wyzwania dla działów HR

Relacje zespołowe i zaufanie

Praca zespołowa – studium przypadku