Think Tank Start W Przyszłość powołałam do życia z podobnymi do mnie pasjonatami i ekspertami zainteresowanymi aktywnością i aktywizacją zawodową oraz jej profilaktyką.  Think Tank Start W Przyszłość jest dedykowany zagadnieniom współczesnego rynku pracy w obliczu wyzwań i zmian gospodarczych oraz demograficznych, globalizacji i rozwoju nowych technologii.

Misją Think Tanku „Start W Przyszłość“ jest inspirowanie przedstawicieli świata biznesu, nauki i studentów w Polsce do modelowania najlepszych praktyk w obszarze aktywności zawodowej przedstawicieli wielu pokoleń.

Celem ThinkTanku jest stawianie mostów pomiędzy pokoleniami i zapalanie latarni na drodze rozwoju zawodowego wszystkich, którzy zmierzają się z transformacją życia zawodowego.

Chcemy wpływać na tworzenie się społeczeństwa zaangażowanego oraz świadomego znaczenia aktywności zawodowej bez względu na bariery i ograniczenia.

Nasz cel to wzmacnianie debaty nad aktywnością zawodową przedstawicieli różnych pokoleń.

Zaangażowanie, innowacyjność oraz twórczy chaos, który nas charakteryzuje, wykorzystujemy do modelowania procesów oraz instrumentów zarządzania wiekiem i świadomego kreowania kariery zawodowej.
Łączymy wrażliwość społeczną, mądrość życiową, dojrzałość zawodową i świeżość obserwacji z entuzjazmem oraz pasją do wymiany myśli i usprawniania procesów.
Podkreślamy znaczenie etyki pracy, wiarygodności marki osobistej oraz dbamy o wysoki standard pracy, jak także dialog i otwartość na zmianę oraz budowanie przywództwa.
Opracowujemy nowe idee, rekomendacje i propozycje rozwiązań dla osób indywidualnych, jak także grup zawodowych.