„Wie viele Sprachen du sprichst, sooft mal bist du Mensch”
czyli „Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem”.
J.W. Goethe

Od wielu lat żyję w środowisku międzynarodowym, pracuję w wielu krajach i z różnymi nacjami, podróżuję i poznaje kultury innych krajów, ich zwyczaje i obyczaje. Moi bliscy rozproszeni są po wielu krajach i kontynentach, pochodzą z różnych kultur i religii. Wszystko to powoduje, że ciągle uczę się, oduczam i nauczam na nowo a życie w swojej różnorodności nie przestaje mnie zaskakiwać. Zauważam, że kultura narodowa oraz jej zrozumienie może odgrywać istotną rolę w zrozumieniu środowiska pracy. Aspekty kulturowe mogą wpływać na kulturę organizacyjną firmy, szczególnie procesy komunikacji i podejmowania decyzji. Wyzwaniem przed jakimi wszyscy obecnie stoimy na świecie jest globalizacja, która jest faktem, choć niepozbawianym kontrowersji i obaw, niepewności i nadziei.

Europę pochłania debata na temat uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu. W Stanach Zjednoczonych od wielu dekad trwa restrykcyjna polityka emigracyjna oraz wizowa. Tymczasem w firmach widać i słychać coraz więcej niż jeden język komunikacji. Polityka różnorodności jest stała się w wielu firmach stałym elementem szkoleń pracowników.

Granic nie zna biznes i przez pryzmat biznesu realizowanego przez ludzi z różnych krajów i kultur, prowadzę szkolenia w ramach Alior Instytut Biznesu. ALIOR Warsztaty

Już 30 października w Warszawie w godzinach 10.00-12.30, Pure Sky Club, ul. Złota 59, porozmawiajmy o wielokulturowości w środowisku pracy.

Wielokulturowe organizacje.
Globalna Organizacja a Lokalna Perspektywa.
Jak sprostać standardom i wymaganiom wielu perspektyw.

Zapraszamy do otwartej dyskusji osoby zarządzające firmami i osoby odpowiedzialne za obszar HR w Centrach Usług Wspólnych Shared Service Center.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszę o kontakt z Panią Mariolą Delińską (emailto: mariola.delinska@aliorinstytut.pl).