W centrum uwagi menedżerów i zarządzających wielu firm w ostatnich dekadach rozwijania się „globalnej wioski” (Fukuyama, 1989) stoją działania nakierowane na wprowadzanie innowacyjności, w tym tworzenie własnych i promowanie sprawdzonych pomysłów, na jakie wpadli inni menedżerowie i podzielili się swoimi odkryciami.

Czym jest innowacyjność?

Stworzeniem czegoś zupełnie nowego, czego jeszcze nikt nie stworzył, wynalazł, zbadał albo spojrzeniem na coś, o czym wszyscy wiedzą, co wszyscy znają, jednak z innej perspektywy wynikającej ze sposobu myślenia tej osoby, doświadczania, obserwacji, badań, doznań oraz wrażliwości.

Wrażliwość na poznanie samego siebie (self-awareness, self-reflection), jak także wrażliwość na innych ludzi są cechami i umiejętnościami niezwykle obecnie przydatnymi w zarządzaniu. Świadczą o tym dokonania chociażby naukowców zorientowanych na emotional intelligence, mindfulness czy positive psychology. Tematyka tych obszarów jest dla mnie niezmiernie ważna i inspirująca w rozwoju zawodowym i osobistym. Przez pryzmat ponad 15letniego doświadczenia zawodowego w Polsce i poza jej granicami, przyznam że dochodzę do przekonania, że wchodzimy w fazę nowego odkrywania i definiowania pojęcia różnorodność.

Już w roku 1990 Mihaly Csikszentmihalyi stwierdził, że

różnorodność wśród uczestników organizacji stanowi wartościową szansę i ze powinna być ona bardziej świadomie wykorzystana w zarządzaniu.

W ostatnim dziesięcioleciu, szczególnie w firmach amerykańskich zyskało na popularności podejście do zarządzania opierające się na założeniu, że różnorodność sprzyja produktywności i kreatywności. Polityka różnorodności jest w wielu międzynarodowych firmach stałym elementem kształtowania kultury organizacyjnej. Jest ona definiowana przez pryzmat przynajmniej kilku zmiennych: płci, wieku oraz przynależności rasowej, kulturowej oraz narodowej. Organizacje zwracają uwagę na poszanowanie różnorodności, jak język, unikanie sterotypizacji, czy nawet działań na pokaz. Tworzone są specjalne funkcje lub nawet stanowiska, aby w lepszy sposób odzwierciedlać różnorodność panującą w otoczeniu i umiejętniej realizować potrzeby i oczekiwania własne, jak i swoich klientów.

Żyjemy w czasach, w których otoczenie zmienia się szybciej, niż zauważamy. Wyzwaniem, przed jakim stoimy w Polsce, a także w większości wysoko rozwiniętych krajów Europy jest demografia. Znaczenie różnorodności w tym kontekście także dla polskich firm zaczyna przybierać coraz bardziej na znaczeniu i nie sprowadza się tylko i wyłącznie do zróżnicowania zespołów pod kątem płci, awansów, wynagradzania, równym dostępie do miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, choć osobiście uważam, że mamy jako kraj ogromną drogę do przebycia w tym obszarze.

Różnorodność wymaga od społeczeństwa, jak i organizacji przyjrzenia się aspektom tzw. wymiany pokoleniowej.

Postęp technologiczny, globalizacja, wynalazki i odkrycia naukowców, rozwój nowych trendów i modeli biznesowych powodują przemiany we wszystkich niemal dziedzinach ludzkiego życia. Skutkuje to także indywidualną korzyścią dla organizmu człowieka – wydłużeniem naszego życia i możliwością pozostawania aktywnym nie tylko zawodowo znacznie dłużej niż było to realizowane przez naszych przodków.

Nikogo bowiem nie dziwi dzisiaj 70 letnia DJa, jak znana DJ Wika, cudowna osoba, którą mam przyjemność „followować na fejsie”, czy dokonanie 67latka – samotny rejs kajakiem Polaka Aleksandra Doby. Sama miałam Babcię, która dożyła 98 lat, i do ostatnich swoich chwil życia, była sprawną intelektualnie osobą, która dużo czytała.

Z nami zapewne także jest inaczej niż z naszymi rodzicami. Ja nie wiem, co to będzie emerytura i nie planuję jej nawet. Dbam o swój umysł i ciało, aby być w stanie jak najdłużej cieszyć się radością życia i pracy w dobrych relacjach.

Fundamentalne przewartościowanie etosu pracy ma swoje odzwierciedlenie w dyskursie pokoleniowym. Obecnie mamy aktywnych zawodowo przedstawicieli przynajmniej czterech pokoleń. To jest ogromne wyzwanie dla organizacji, uważam. Różnorodność sprowadza się bowiem do wyzwania, przed jakim stoją obecnie działy personalne (czy zarządzający właściciele) związanego z różnorodnością w definiowaniu marki pracodawcy, talentów, roli przywództwa, kształtowania procesów rekrutacyjnych oraz rozwoju zawodowego. Różnorodność to zarządzanie karierami przedstawicieli różnych pokoleń często w tej samej organizacji. Jak bowiem dotrzeć do nowych klientów, innych klientów bez zrozumienia ich specyfiki?

Zarządzanie organizacją zaczyna przekładać się na konieczność budowania hybrydowych programów zarządzania karierą i rozwojem pracowników dopasowanych do potrzeb zróżnicowanych zespołów.

Tendencje na rynku pracy wskazują na zanikanie granic i przenoszenie się do zespołów wirtualnych, co umożliwia pracę praktycznie na całym świecie, a także elastyczne formy czasu pracy dopasowane do preferencji pracownika.

Różnorodność w miejscu pracy to temat znacznie bardziej istotny niż zdaje się większość z nas dostrzega jako kluczowy.

Ukazał się w tym miesiącu raport przedstawiający wyzwania, przed jakimi stoją firmy w Polsce w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim: HR Biznes Trendy – Raport na rok 2016. Zachęcam zainteresowanych do jego pobrania, omawiam w nim właśnie kwestię zarządzania różnorodnością oraz znajdziecie informacje, co jest wyzwaniem dla organizacji w tym roku oraz jaki jest stopień przygotowania się do sprostania tym wyzwaniom polskich organizacji.

HR Biznes Trendy – Raport na rok 2016 przeprowadzono wśród specjalistów, menedżerów HR, HR Business Partnerów i konsultantów aktywnie działających w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedstawicieli kadry zarządzającej; łącznie ponad 600 osób reprezentujących ponad 450 firm. Badanie prowadzone było w okresie IV kwartału 2015 i I kwartału 2016r. i koncentrowało się na 12 obszarach, które powszechnie są uważane za najważniejsze dla nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi: przywództwo, zaangażowanie pracowników, rola HR, pozyskiwanie pracowników, zarządzanie kompetencjami pracowników, narzędzia HR, zarządzanie talentami, rozwój i szkolenia wykorzystanie technologii w HR, zarządzanie efektywnością, bariery rozwojowe i zarządzanie różnorodnością w organizacji.

Jednocześnie zapraszam na konferencję dedykowaną aspektom różnorodności w dniach 8-9 czerwca 2016r. w Hotelu Polonia w Warszawie. Temat przewodni odnosić się będzie do szeroko pojętego zarządzania różnorodnością (kultura organizacyjna, zespoły wielopokoleniowe/wielokulturowe, doświadczenie, digitalizacja, zatrudnianie osób niepełnosprawnych itp.).

Wydarzenie jest kameralne, w celu stworzenia możliwie najlepszych warunków do wymiany doświadczeń w oparciu o przedstawiane gotowe rozwiązania.

Załączam broszurę: Pro Global Business – Zarządzanie Różnorodnością.