„Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa, a wrogiem miernego.” Warren Buffet

Warren Buffet należy do osób, których mądrość biznesowa podawana jest przykład do naśladowania dla inwestorów, przedsiębiorców oraz wchodzących na rynek pracy absolwentów szkół. Jeśli przełożymy znaczenie słowo „przedsiębiorstwo” na „nasza droga życiowa”, możemy wpłynąć na zarządzanie własnymi ograniczeniami. Podane poniżej fakty z jego życia w znaczący sposób powinny wpłynąć na postrzeganie potencjału człowieka. Niektóre tylko fakty zwymiarowane w danych finansowych, wskazują na sukces, jak odniósł Warren Buffet, kierując się konsekwencją w działaniu oraz prostotą wynikającą z założenia, że nie podejmuje się rzeczy, których nie może do końca zrozumieć. Analizę dokonań życiowych oraz wypowiedzi Buffeta rekomenduję każdej osobie, która dba o rozwój własny i innych oraz samodoskonalenie. Osobie, które wyznaje zasadę, że człowiek ma umiejętność uczenia się, oduczania i douczenia. Istotne dla każdego, kto może decydować o karierze zawodowej innych osób, swoich pracowników, jak i przede wszystkim dla każdego z nas, kto decyduje o swoim rozwoju. „Jeden siedzi dziś w cieniu dlatego, że inny dawno temu posadził w tym miejscu drzewo.” Warren Buffet

Majątek Buffeta, jak się szacuje, powiększył się w roku 2013 o 12,7 mld $.

99% majątku zarobił po ukończeniu wieku 50 lat – 62,7 mld $ z 63,3 mld $.   A po ukończeniu 60 lat powiększył swój majątek o  95%.

„Najlepszym przedziałem czasowym trzymania akcji jest wieczność.” Warren Buffet

Wartość księgowa Berkshire Hathaway  w ciągu 44 lat przewyższała 43 razy z rzędu wartość S&P 500.

„Nigdy nie próbuję zarabiać na giełdzie. Kupuję z założeniem, że następnego dnia mogą zamknąć giełdę i nie otworzą jej przez pięć lat.” Warren Buffet

W roku 2013 Buffet zarobił w ciągu godziny tyle, ile kosztuje sfinansowanie studiów dla 6 studentów na NYU, New York University. Najdroższej uczelni w USA – 4letnie czesne wynosi 247.903$.

„Głos opi­nii pub­licznej nie jest sub­sty­tutem myślenia.”

W ciągu swojego dotychczasowego życia Buffet przeznaczył kwotę 20 mld $ na cele dobroczynne i plasuje się na drugim miejscu po Billu Gates jako donator.

W roku 2014 pewien Singapurczyk zapłacił za lunch z Buffetem kwotę 2.3 mln $. Kwota została przeznaczona w całości na cele charytatywne.

„I don’t have a problem with guilt about money. The way I see it is that my money represents an enormous number of claim checks on society. It is like I have these little pieces of paper that I can turn into consumption. If I wanted to, I could hire 10,000 people to do nothing but paint my picture every day for the rest of my life. And the GNP would go up. But the utility of the product would be zilch, and I would be keeping those 10,000 people from doing AIDS research, or teaching, or nursing. I don’t do that though. I don’t use very many of those claim checks. There’s nothing material I want very much. And I’m going to give virtually all of those claim checks to charity when my wife and I die.” Warren Buffet

Poniżej kilka cytatów Warrena Buffeta.

warren-buffet