Dlaczego zarządzanie zespołem jest zawsze wyzwaniem? Okazuje się, że istotny wpływ na pracę w grupie i efektywność tej pracy może wynikać z różnic kulturowych. Jak można przeczytać z zamieszczonego poniżej tekstu, należy zwrócić uwagę na sposób, w jaki osoby funkcjonują w codziennym życiu oraz jaki bagaż doświadczeń wynoszą z pochodzenia kulturowego. Praktyczne wskazówki nie tylko dla osób zarządzających międzynarodowymi grupami, ale dla każdego, który odpowiada za realizację wyników pracy podległych osób.
Ciekawym jest przytoczony przykład polskiego menadżera, który został zderzony z pracą w zespole z Japończykami. Kraj Wiśni jest dla wielu z osób inspiracją, nie tylko w odniesieniu do kultury tego kraju oraz gospodarki.
Z mojego punktu widzenia, zarządzanie bez ukazania czy nakreślenia szerszego kontekstu danego zadania, nie sprawdza się także w monokulturowych zespołach. Zarządzanie poprzez jasno zdefiniowane cele i oczekiwania wobec sposobu ich wykonania, mogą osobom doświadczonym zawodowo nie sprawiać satysfakcji. Każda ambitna i świadoma swojej wiedzy osoba, potrzebuje swobody działania oraz możliwości współdecydowania. Komunikacja w grupie ze wszystkimi tego konsekwencjami decyduje o efektywności danej organizacji.
Test oryginalny w języku angielskim dostępny na:
Multicultural Teamwork: Accommodate Multiple Perspectives